Islagt fjord

Plan, utbygging og kommunalteknikk

 
Sektorleiar teknisk: Anny Bastesen 
 
Plan, utbygging og kommunalteknikk sine arbeidsoppgåver omfattar alle kommunale utbyggingsprosjekt, - bygg og kommunaltekniske anlegg, drift og vedlikhald av kommunale bygg. 

Avdelinga handsamar søknader med heimel i m.a. plan- og bygningslov, forureiningslov, jordlov, matrikkellov, konsesjonslov, m.m.

Avdelinga har sekretariatfunksjon for Utval for drift og utvikling.
 
Ta kontakt med kommunen på tlf. 56 17 10 00 eller på e- post:postmottak@meland.kommune.no
Web levert av CustomPublish