Ordførar Øyvind H. Oddekalv

Ordførar Øyvind H. Oddekalv Foto:Strilen.no ©Foto:Strilen.no

Ordførar

Øyvind H. Oddekalv, f. 1968, (Ap) er ordførar i Meland kommune.

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre og formannskap. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Det er viktig å presisera at e-post til Ordføraren er offentleg og vert journalført for allment innsyn. E-posten du skriv vert sendt kommunen sitt e-postmottak.

Besøk:            
Avtal tid på førehand med resepsjonen, tlf  56 17 10 00. Resepsjonen har teieplikt dersom du vil gjera avtale med ordføraren i saker som ikkje er offentlege. Alternativt kan du be om å få snakka med ordføraren direkte.

Besøksadresse: 
Frekhaug senter, Meland rådhus, 5918 Frekhaug

Web levert av CustomPublish