Økonomisk sosialhjelp

Om ein kjem opp i eit situasjon der ein treng økonomisk hjelp, kan det vere at ein har rett på økonomiske ytingar frå det offentlege.

Det kan vere økonomisk yting frå kommunen, råd og rettleiing, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter. For å søkje om økonomisk sosialhjelp må du vende deg til NAV Meland for utfylling av skjema.

Det vert kravd dokumentasjon på familien sine inntekter og utgifter. I enkelte tilfelle kan det vere naudsynt å avtale time med sakshandsamar for nøyare gjennomgang.

Sjå også informasjon om bustøtte frå Husbanken.

Web levert av CustomPublish