Midtmarka og Rotemyra på Flatøy

Offentleg ettersyn, utviding av plangrense og revisjon av planprogram

Kommunestyret i Meland vedtok i møte 15.10.2014, sak KS-59/2014, oppstart av ein offentleg områdeplan for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy. Til vedtaket er det knytt eit planprogram som gjer greie for planformål, prosess, medverknad, konsekvensutgreiingar med meir.

Web levert av CustomPublish