Nye opningstider - NAV Meland frå 1. juli 2017

Frå 1. juli 2017 vil NAV Meland halde ope følgjande tider:

  • Mandag 11.00 – 14.00
  • Onsdag 11.00 – 14.00
  • Fredag  11.00 – 14.00 

Dei som har timeavtale utanom desse tidene vert henta i resepsjonen på Rådhuset. Har du spørsmål til NAV finn du det meste av informasjon på NAV.no. Du kan og sende melding til NAV via «Ditt NAV» og du kan ringje og be om å bli kontakta på 55 55 33 33.

Har du spørsmål om foreldrepengar, kan du bruke NAV sin chat på Facebook. 

www.nav.no er open heile døgnet. Sender du melding  på « Ditt NAV»  får du svar frå dei som behandlar saka din. Dette sikrar at du får rett informasjon, og det vil korte ned ventetida.

Web levert av CustomPublish