Nordhordlandskartet

Nordhordlandskart.no er som namnet seier, Nordhordland si digitale kartløysing.

Kartet er laga på grunnlag av dei digitale karta kommunane i regionen produserer. I tillegg til vanleg kart finn ein eigne fagdata som vert presentert som lag over basiskartet.

Det at kartet er digitalt opnar og for å finna informasjon om elementa i kartet. Bruk I knappen i verktylinja til dette.

Du finn kartet her

Web levert av CustomPublish