Haustløv

Haustløv

NAV Meland

Her under ligg kommunale oppgåver lagt til tenesteeining NAV.

Gjennom livet vil ein kunne kome i situasjonar der ein treng økonomisk hjelp frå det offentlege. Det kan vere økonomiske ytingar frå kommunen, råd og rettleiing i vanskelege økonomiske tider, eller hjelp i form av bustønad til høge buutgifter.

Dersom du ønskjer å søkje bustønad kan du ta kontakt med NAV Meland på tlf 55 55 33 33 for meir informasjon eller du kan lese meir i brosjyrer/skjema og regelverk på Husbanken sine eigne sider

Du finn meir informasjon på hovedsidene:

Sjå også informasjon på Fylkesmannen i Hordaland sine sider

Treng informasjon om ulike trygdeytingar kan du lese meir på Nav sine sider

 

Web levert av CustomPublish