Du er her: Start/MELDE FEIL

Meldingsteneste

Her kan du senda inn melding om feil og manglar om tilhøve som gjeld veg, vatn, avløp, renovasjon, kommunale bygg m.m. Du kan også sjå meldingar som alt er innrapportert for å unngå å registrera same feil fleire gonger. Eventuelle skildringar og informasjon om deg som meldar vil ikkje vere synleg på nettet for andre enn dei som skal behandla saka.

Viktig: Akutte hendingar som ikkje kan vente til ordinær arbeidstid skal ikkje meldast her.

Kvardagar kl. 08.00-15.00 må du ta kontakt med sentralbordet i Meland kommune tlf 56 17 10 00, og kvardagar etter kl. 15.00 og i helgar må du ta kontakt med teknisk vakt tlf 90 09 26 43.

Dersom du har problem med å nytte meldingstenesta på smartphone eller nettbrett, klikk her for å opne meldingsløysinga.

Web levert av CustomPublish