Meland kulturskule

Kulturskulen i Meland v/ rektor Camilla Søderstrøm Tveit inviterer barn og unge i Meland til opplæring i musikk, teater, dans og visuelle kunstfag.

Kulturskulen vil vere ein stad der barn og unge kan lære, kjenne seg som ein del av ein positiv fellesskap, bli kjend med eigne skapande krefter og få kunnskap formidla gjennom møte med pedagogar og kunstnarar. Kulturskulen har store delar av undervisninga i Meland Aktiv på Langeland på Frekhaug, men og på grunnskulane i kommunen.

Eigendel for ein elevplass i Meland kulturskule er 1740,- kr i haustsemesteret 2018 (3480,- kr i året). Ein får 25 % søskenrabatt for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og 4 osb. Alle elevar betalar og for undervisningsmateriell som notar, kostyme, sko til dans og kunstmateriell. Ein kan og søke om 50% rabatt av eigendel dersom husstanden har samla inntekt på under 450 00 kr per år, denne ordninga er avgrensa til 10 husstandar per år og du finn søknadsskjema her.

Meland kulturskule føl skuleruta og har søknadsfrist 1. april og 1. november. Den generelle aldersgrensa er 1. klasse - 19 år, men dei ulike musikkdisiplinane har eigne aldersgrenser i me har dansetilbod frå 3 år. Kulturskulen har ikkje lange ventelister, og på gruppetilbod som teater, visuell kunst (teikning, maling og arbeid med skulptur), dans og kultursirkel pleier me få plass til alle.

Meland kulturskule nyttar administrasjonsprogrammet "speedadmin.dk" og all informasjon til kulturskuleheimane vert sendt på e-post via dette programmet.

Ta gjerne kontakt om du treng meir informasjon eller treng hjelp til å bruke speedadmin.dk.

Velkomen til Meland kulturskule! Følg oss på Facebook her.

Meland kulturskule
Meland kulturskule
Web levert av CustomPublish