Meland bibliotek

Informasjon frå Meland bibliotek

Biblioteket er meirope. Det betyr at du kan få tilgang til biblioteket heile dagen, sjølv om personalet ikkje er til stades. Kontakt biblioteket for å teikne avtale.

12. desember 2016 Les meir om informasjon frå Meland bibliotek

Strilabiblioteket

Vi har meirope bibliotek: Ved å underteikne ein kontrakt med biblioteket får vaksne over 18 år tilgang til Meland bibliotek mellom kl. 7-22 kvardagar og 7-20 laurdag og sundag. Biblioteket er bemanna som vanleg, tider finn du på kommunen sine heimesider

10. mai 2016
©Eirik Utne

Mikrobibliotek på Frekhaug kai

No kan du låne med deg ei bok frå det nye mikrobiblioteket i venterommet på Frekhaug kai.  

14. august 2014 Les meir om mikrobiblioteket

Meland bibliotek - praktisk informasjon

Her finn du informasjon om lånetid, reservering, fjernlån og anna

30. september 2013 Les meir om lånereglar

Meland bibliotek

Her finn du opningstider og anna informasjon - Følg oss gjerne på Facebook

30. september 2013 Les meir om Meland bibliotek
Web levert av CustomPublish