Interkommunalt kurstilbod

Livsstilsendring - meistring av eiga helse

Har du, eller står du i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt eller hjarte-/ karsjukdom ? Meir informasjon og kursdatoar for hausten 2017 finn du her

Web levert av CustomPublish