Du er her: Start»Tenester»Kultur
Eilif Stene

Eilif Stene

Kultur, idrett og fritid

Kultur er eit vidt og stort arbeidsfelt i kommunen.  

Kommunen er opptatt av at vi har eit godt og allsidig kulturtilbod til våre innbyggjarar.

Vi arbeider for at alle kan delta i eit kultur-, idretts- og friluftslivtilbod i fritida si.

Tenesteområde kultur arbeider med i hovudsak

  • Kultur
  • Bibliotek
  • Kulturskule
  • Frivilligheit
  • Idrett
  • Friluftsliv
  • Ungdomsråd
  • Fritid
  • Lokalhistorie og kulturminne

Meir informasjon om tenestene finn du i menyen til venstre - Relatert informasjon og du kan lese meir i vedteken "Temaplan for idrett, folkehelse og friluftsliv 2014-2019"

Web levert av CustomPublish