Kommunale avgifter og gebyr - teknisk sektor

Meland kommunestyre har i møte 14.12.2016 godkjend nye satsar for avgifter og gebyr for 2017.

Web levert av CustomPublish