Kommunale avgifter og gebyr - teknisk sektor

Meland kommunestyre har i møte 13.12.2017 godkjend nye satsar for avgifter og gebyr for 2018.

Web levert av CustomPublish