Du er her: Start

Interkommunalt samarbeid

Nordhordland er området mellom Bergen og Sognefjorden, med dei ni kommunane Meland, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Radøy, Osterøy Modalen og Gulen. Det bur nær 41 000 menneske i denne regionen.

Dei 9 kommunane samararbeider på fleire område for å vidareutvikle tenester til det beste for innbyggjarane våre. Me har samarbeid mellom anna innafor legevakt, brann og beredskap, samhandling i helsesektoren, kemnarkontor m.m.

Regionrådet skriv kort om det regionale samarbeidet:

  • Styrkje livskvaliteten for dei som bur her
  • Skapa det gode liv med fritid, arbeid og god helse
  • Styrka samhandling mellom regionen og omverda
  • Økonomisera med offentleg ressursbruk
  • Bidra til utvikling og miljøvern

Sjå menypunkter til venstre for meir informasjon om område kommunane samarbeider om.

Web levert av CustomPublish