Kjenner du nokon som gløymer ?

Meland kommune har eit hukommelsesteam som arbeider med å kartlegge og tilrettelegge for personar med ein demenssjukdom eller begynnande kognitiv svikt.

Teamet består av 4 sjukepleiarar med vidareutdanning innan aldring og helse. Lege og ergoterapeut er også tilknytta teamet. Vi er tilknytta ei ressursgruppe, leia ut frå Olaviken alderspsykiatriske sjukehus

Vi tilbyr:

  • Utredning ved mistanke om demenssjukdom med samtale med pasient og pårørande.
  • Vurdere behov for hjelp og bidra ved søknad om tenester i kommunen.
  • Vurdere behov for hjelpemidlar som kan hjelpe på tryggleik i heimen og støtte opp om hukommelsen
  • Sikre tryggleik i heimen, særleg med tanke på brann- og fallfare m.m.
  • Rettleiing av pårørande og helsepersonell

Du kan kontakte hukommelsesteamet på telefon og e-post – sjå brosjyre.

 

 

 

Web levert av CustomPublish