Høyringar

Kommunen får gjennom heile året tilsendt høyringar frå ulike departement og andre. 

Høyringane vert sendt til ordførar og det aktuelle tenesteområdet med spørsmål om det skal gjevast tilbakemelding eller ikkje, ev. om høyringa skal opp som politisk sak. Under finn du lenkje til Innsyn med arkivsakId på aktuell samlesak for høyringar 2015. Ny arkivsakId vert oppretta for 2016 og vil bli publisert her.

ArkivsakId høyringar 2018: 18/21

ArkivsakId høyringar 2017: 17/47

ArkivsakId høyringar 2016: 16/1

ArkivsakId høyringar 2015: 15/2185

  • Klikk på aktuell arkivsakId og du kjem inn i Innsyn. 
  • Skriv inn aktuell arkivsakId (f.eks 17/47) i felt for "søk etter arkivsak: saksnummer" øvst og klikk "søk". (Du må "skrolle" litt ned på sida for å finne søk- knappen.)
  • Ved treff så vil lenkje til aktuell arkivsak leggje seg under.
  • Klikk på lenkja for å kome inn i saka. 
Web levert av CustomPublish