Du er her: Start/Tenester/Helse
Ved stranda

Ved stranda

Helse

Tenester innan helse finn du her.

 

Meir informasjon:

Folkehelse omhandlar faktorar som påverkar helsa di, som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.

 

Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetenester som mellom anna helsestasjon, legeteneste, tannhelseteneste, ergoterapi og fysioterapi.

 

Som pasient har du ulike rettar og høve til å klage.

 

Kommunen har tilbod innan psykisk helse og rusteneste

 

Tilbodet gjeld dei som er busett i kommunen og dei gravide som har fastlege i kommunen.

 

Her kan du få rask oversikt over tannhelsetenesta der du bur

Web levert av CustomPublish