Grasdal skule

Skulen vår ligg fint til med natur- og skogsområder i Austebygd på Holsnøy, Meland kommune. 

I august 2016 er me 141 flotte elevar i 1. - 7.årssteg, fordelt i sju klassar: 

1.klasse  22
2.klasse  24
3.klasse  29
4.klasse  11
5.klasse  27
6.klasse  16
7.klasse  11

Det er 22 tilsette ved skulen.

På Grasdal SFO er det ca 70 barn som er påmeldt.

Vi har tilbod om leksehjelp for 3. 4.og 5. årssteg. Vi har fysisk aktivitet for 5.-7. klasse kvar veke.

Visjonen vår er: Likeverd og samarbeid i eit stimulerande læringsmiljø

Vi er ein Zero-skule, og bruker Zero-handlingsplan som antimobbeprogram. Vi har overordna mål i kommunen om å minske antal elevar som opplever mobbing og plaging.  

Skulen vår har deltatt i prosjektet Betre Læringsmiljø med viktige mål innan klasseleiing, reglar og konsekvensar, relasjonar og læringstrykk.

Vi brukar Trivselsprogrammet for å auke aktivitet og trivsel i friminutta.

Vi har overordna mål i kommunen: 
 - å betre lesing som grunnleggande ferdigheit. 

Lærarane arbeider med å betre kompetanse og metoder innan kartlegging og tilbakemelding mellom anna med verktøyet LESELOS.   Vi skal arbeide med tilpassa opplæring. 

Frå skuleåret 2016-2017 er Meland kommune også ei realfagskommune. 

 
Web levert av CustomPublish