Frivilligsentralen

Kick off

Inkluderingskontaktar

Idrettsrådet, Meland Frivilligsentral og tenesteområde kultur startar no eit felles prosjekt for å få alle klubbar i idrettslaga, grendalag, musikkkorps, ungdomsorganisasjonar og alle andre frivillige lag og organisasjoner i Meland til å peike ut ein eller fleire inkluderingskontaktar i sin organisasjon.

19. april 2017 Les meir om inkluderingskontaktar
Logo_Frivilligsentralen

Møte mellom unge menneske!

Er DU ein engasjert ungdom som har lyst å bidra til at unge flyktningar som blir busett i Meland skal få det bra her i kommunen og samstundes lære meir om andre kulturar?

Vil Du vera med å starte opp eit nytt tilbod?
Frivilligsentralen søkjer undommar som ønskjer å gjera noko konkret saman med  unge flyktningar som blir busett i Meland kommune.

28. juni 2016 Les meir om tilbodet
Besøksven

Besøksven

Meland besøksteneste har 15 besøksvener. Nokon går på sjukeheimen ein gong i veka og gjer det triveleg for bebuarane der, andre er turvenner, følgjer til legetime, går på besøk, kjøyrer på handleturar osv. Å vera besøksven er sosialt og lærerikt. Alle som er besøkvener får tilbod om kurs.

Arr.: Nordhordland Røde Kors, Frivilligsentralen og Melandkyrkja

14. mars 2016
Foto: Ane Bysheim ©Foto: Ane Bysheim

Alle lag og organisasjonar i kommunen - sjå her!

Meland kommune inviterer no alle lag og organisasjonar i kommunen til å leggje inn arrangementa sine i kulturkalendaren på kommunen si heimeside. 

04. desember 2015 Les meir om invitasjon til alle lag og organisasjonar
Logo_Frivilligsentralen

Informasjon frå Meland Frivilligsentral

Meland Frivilligsentral har i samarbeid med Meland bibliotek, Fellesrådet og Meland helselag fleire aktivitetar som starta opp igjen no. 

01. september 2015 Les meir om informasjon frå Meland Frivilligsentral
Web levert av CustomPublish