Frivilligsentralen

Logo_Frivilligsentralen

Kultur på kort!

Nokre inngangsbillettar til ulike sosiale arenaer. Vi deler ut det vi har igjen!

Er du einsleg forsørgjar eller om familien har låg inntekt, så er dette eit tilbod til dykk i påskeferien

09. mars 2017 Les meir om Kultur på Kort
Logo_Frivilligsentralen

Møte mellom unge menneske!

Er DU ein engasjert ungdom som har lyst å bidra til at unge flyktningar som blir busett i Meland skal få det bra her i kommunen og samstundes lære meir om andre kulturar?

Vil Du vera med å starte opp eit nytt tilbod?
Frivilligsentralen søkjer undommar som ønskjer å gjera noko konkret saman med  unge flyktningar som blir busett i Meland kommune.

28. juni 2016 Les meir om tilbodet
Besøksven

Besøksven

Meland besøksteneste har 15 besøksvener. Nokon går på sjukeheimen ein gong i veka og gjer det triveleg for bebuarane der, andre er turvenner, følgjer til legetime, går på besøk, kjøyrer på handleturar osv. Å vera besøksven er sosialt og lærerikt. Alle som er besøkvener får tilbod om kurs.

Arr.: Nordhordland Røde Kors, Frivilligsentralen og Melandkyrkja

14. mars 2016
Foto: Ane Bysheim ©Foto: Ane Bysheim

Alle lag og organisasjonar i kommunen - sjå her!

Meland kommune inviterer no alle lag og organisasjonar i kommunen til å leggje inn arrangementa sine i kulturkalendaren på kommunen si heimeside. 

04. desember 2015 Les meir om invitasjon til alle lag og organisasjonar
Logo_Frivilligsentralen

Informasjon frå Meland Frivilligsentral

Meland Frivilligsentral har i samarbeid med Meland bibliotek, Fellesrådet og Meland helselag fleire aktivitetar som starta opp igjen no. 

01. september 2015 Les meir om informasjon frå Meland Frivilligsentral
Web levert av CustomPublish