Frivilligsentralen

Frivilligsentralen i Meland held til ved resepsjonen i Meland rådhus, vis a vis Helsestasjonen.

I Meland er det mange lag- og organisasjonar som driv eit allsidig fritidstilbod og det er mange lagshus som er i aktiv drift.  Frivilligsentralen skal vere ein lokalt forankra møteplass, open for alle som har lyst til å delta innan frivillig verksemd.

For meir informasjon sjå Frivilligsentralen på Facebook eller heimesida 

Meland frivilligsentral
Meland frivilligsentral
Web levert av CustomPublish