Frekhaug fysioterapisenter

Meland kommune har organisert all fysioterapiteneste gjennom Frekhaug Fysioterapisenter. Her arbeider 6 fysioterapeuter med kommunale og private oppgåver.

 

Fysioterapeutene kan tilby:
Vurdering og behandling/ trening etter rekvisisjon frå lege. Vi har eigen treningssal til utprøving av ulike treningsmetodar.
 

  • Undervisning
  • Førebyggjande tiltak
  • Hjelp til tilretteleggjing i heimen

Pasientkategoriar: Vi tek imot alle pasientkategoriar som ein lege har vurdert treng fysioterapibehandling.

Prioriteringar: gravide, spedbarn, barn med funksjonshemmingar, nyopererte, personar der lege ønskjer snarleg vurdering

Opningstider: Mandag - fredag kl. 08.00-16.00. Du finn oss i sokkeletasjen på Meland sjukeheim - på "baksida."

Web levert av CustomPublish