Flyktningar

NAV Meland har ansvar for mottak og etablering av nye flyktningar i kommunen

Vi hjelper m.a med:

  • å skaffe bustad
  • etablering
  • økonomiske rettar
  • språkpraksisplass
  • introduksjonsordning
  • praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet

Flyktningar vert busette etter avtale med IMDI.

Web levert av CustomPublish