Familierettleiing

Barneverntenesta har frå 2013 gitt tilbod om familieterapi/ familierettleiing.

Barneverntenesta sitt fokus er å gje eit godt tilbod til familiane dei kjem i kontakt med. Barneverntenesta samarbeider også med helsestasjonen når det gjeld tilbod om kurs for foreldre. 

Barneverntenesta nyttar ulike tiltak - sjå oversikt her

Web levert av CustomPublish