Byggesak

Byggesaksbehandling omfattar mellom anna behandling av byggesøknader, frådeling av eigedom og søknader om bruksendring av bygg. I tillegg rettleiar vi kommunen sine innbyggarar og ansvarlege søkarar. 

Behandling av alle byggesaker skjer etter Plan- og bygningslova 

Meland kommune sin tenestestandard for behandling av byggesaker finn du her 

Meir djuptgåande informasjon finn hjå Direktoratet for byggkvalitet 

Kommunikasjon i byggesak

Du når oss på telefon 56 17 10 00 eller ved frammøte på rådhuset. Du kan også sende e-post til kommunen til postmottak@meland.kommune.no. Hugs å oppgi arkivsaksnummer og gards- og bruksnummer så går e-posten direkte til din sakshandsamar.

Innsyn

Innsyn i byggesaker, klikk her - byggesakene ligg tilgjengeleg på nett 90 dagar etter at saka er avslutta.

 

Web levert av CustomPublish