Melding frå økonomikontoret

Brukarar av Avtalegiro

Grunna feil i samband med utsending av faktura for kommunale avgifter 1. termin 2017, kan enkelte brukarar av Avtalegiro ha motteke same faktura to gonger i nettbanken. Vi tilrår å slette den eine av desse for å unngå potensiell dobbeltbetaling. Dersom ein vert belasta dobbelt vil overskytande beløp bli tilbakebetalt snarast mogleg etter forfallsdato. 

Web levert av CustomPublish