Badeplassundersøking 2017

I år har det blitt teke ut vassprøvar ved 57 badeplassar i Nordhordland og Gulen. Vasskvaliteten er mindre god ved Vågenes (Radøy), elles er vasskvaliteten god ved alle dei 56 andre badeplassane i Nordhordland og Gulen. 

Oversikt prøvetaking for Nordhordland og Gulen finn du her

Web levert av CustomPublish