Administrasjonsutvalet

Administrasjonsutvalet i Meland kommune består av 7 politisk valde medlemmer og 3 representatar frå arbeidstakarorganisasjonane.

Heimel:

Kommuneloven §25. Partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.

Hovudavtalen del B § 4 Partssammensatt utvalg:

Det er slike føringar for valet: Ingen av arbeidsgjevarrepresentant/ vara skal vera kommunalt tilsett. Arbeidsgjevarrepresentant bør rekruttert frå formannskapet. Vararepresentant bør vera medlem av formannskapet eller vara i formannskapet.

Arbeidstakarorganisasjonane vel to arbeidstakarrepresentantar, med personlege vara.

Klikk her for å opne møteplanen til Administrasjonsutvalet i eige vindauga

 

Web levert av CustomPublish