Stenging av veg Grønlandsfeltet

Krysset Grønland/ Grønlandsvegen vert stengd for biltrafikk frå måndag 29.08. Omkøyring er vist med blå farge. Det er laga midlertidig køyreveg bak Kiwi og gangvegen inn til Grønlandsvegen er opna for biltrafikk.

Meland kommune vil be om at ein køyrer ekstra forsiktig sidan gangareal er teken i bruk.

Spørsmål kan rettast til:

Harry Finseth Tlf: 56 17 11 76

26. august 2016
Stenging av veg Grønlandsfeltet

Har du bilete frå Meland kyrkje ?

Velkommen til kyrkjejubileumsbygdekveld!

Har du bilete frå Meland kyrkje - anten inne eller utanfor eller på veg til og frå - du kunne tenkje deg å dele i høve k...

Open kontordag - Plan

Fredag 2. september 09-14 er det ope kontordag om områdeplan Rylandshøgda. Innbyggarane er invitert til å koma med spørs...
26. august 2016

Melding frå Statens vegvesen - asfaltering og fresing

Statens vegvesen melder om asfaltering og fresing frå Nordhordlandsbrua mot anlegg Flatøy, samt ramper på og av,-  manda...
24. august 2016

Mellombels trafikkavvikling i Grønlandsfeltet

Meland kommune startar klargjering for mellombels trafikkavvikling i Grønlandsfeltet. Det betyr at ein opnar for bilkjøy...
23. august 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag28. aug.
Kulturkalender Meland
tirsdag30. aug.
Kulturkalender Meland
onsdag31. aug.
Kulturkalender Meland
søndag04. sep.
Kulturkalender Meland
mandag05. sep.
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

Hjertestarteren.no.png

Region Nordhordland.jpg

Web levert av CustomPublish